Unchiul meu e gospodar – Versuri

Unchiul meu e gospodar
Are cloșca pe cuibar
Piu, piu, piu aici
Dincolo piu, piu
Ici piu, piu, colo piu
Pretutindeni piu, piu
Unchiul meu e gospodar

Unchiul meu e gospodar
Crește rațe lângă far
Mac, mac, mac aici
Dincolo mac, mac
Ici mac, mac, colo mac
Pretutindeni mac, mac
Unchiul meu e gospodar

Unchiul meu e gospodar
A primit pisici în dar
Miau, miau, miau aici
Dincolo miau, miau
Ici miau, miau, colo miau
Pretutindeni miau, miau
Unchiul meu e gospodar

Unchiul meu e gospodar
Paște vaci sub un stejar
Mu, mu, mu, aici
Dincolo mu, mu
Ici mu, mu, colo mu
Pretutindeni mu, mu
Unchiul meu e gospodar

Unchiul meu e gospodar
Și-are câte-un porc murdar
Un guiț aici
Dincolo guiț
Ici guiț, iar guiț
Pretutindeni guiț-guiț
Unchiul meu e gospodar

Unchiul meu e gospodar
Caii stau lângă hambar
Mi-ho-ho aici
Colo mi-ho-ho
Mi-ho-ho, mi-ho-ho
Pretutindeni mi-ho-ho!
Unchiul meu e gospodar

Unchiul meu e gospodar
Și-are oi pe un hectar
Be-he-he aici
Dincolo be-he-he
Ici be-he, colo bee
Pretutindeni be-he-he
Unchiul meu e gospodar


YouTube link : www.youtube.com/watch?v=jvxF218-Wp0

Data : 30 Ian 2020

To Top

Pin It on Pinterest

Shares
Share This