Giro Giro Tondo – Versuri

Giro giro tondo, gira il mondo
Gira la terra, tutti giu per terra!
Giro giro tondo, il mare e fondo
Tonda e la terra, tutti giu per terra!

Giro giro tondo, l’angelo e biondo
Biondo e il grano, tutti ci sediamo!
Giro giro tondo, ora ti circondo
Come una ciambella, tutti giu per terra!

Giro giro tondo, casca il mondo
Casca la terra, tutti giu per terra!
Giro giro tondo, casca il mondo
Casca la terra, tutti giu per terra!

Giro giro tondo, casca il mondo
Casca la terra, tutti giu per terra!
Giro giro tondo, casca il mondo
Casca la terra, tutti giu per terra!


YouTube link : www.youtube.com/watch?v=uIzpMPL35wo

Data : 24 Iul 2018

To Top

Pin It on Pinterest

Shares
Share This