Giro Giro Tondo – Versuri

Giro giro tondo, gira il mondo,
Gira la terra, tutti giu per terra!
Giro giro tondo, il mare e fondo,
Tonda e la terra, tutti giu per terra!

Giro giro tondo, l’angelo e biondo,
Biondo e il grano, tutti ci sediamo!
Giro giro tondo, ora ti circondo
Come una ciambella, tutti giu per terra!

Giro giro tondo, casca il mondo,
Casca la terra, tutti giu per terra!
Giro giro tondo, casca il mondo,
Casca la terra, tutti giu per terra!

Giro giro tondo, casca il mondo,
Casca la terra, tutti giu per terra!
Giro giro tondo, casca il mondo,
Casca la terra, tutti giu per terra!


YouTube link : www.youtube.com/watch?v=SXclszx3pn0

Data : 31 Mar 2015

To Top

Pin It on Pinterest

Shares
Share This