Grodan Tvättar Inte Fötterna – Versuri

Grodan tvättar inte fötterna
För att han inte vill, han bor i lagunen
Han tvättar inte fötterna, för att han inte vill

Grodan tvättar inte fötterna
För att han inte vill, han bor i lagunen
Han tvättar inte fötterna, för att han inte vill
Nu stinker de!

Gradan tvattar ante fattarna
Far att han ante vall, han bar i laganen
Han tvattar ante fattarna, far att han ante vall
Na stanker de!

Grodan tvottor onte fottorno
For ott hon onte voll, hon bor o logonen
Hon tvottar onte fottorno, for ott hon onte voll
No stonker de!

Gredan tvetter ente fetterna
Fer ett hen ente vell, hen ber e lagenen
Hen tvetter ente fetterna, fer att hen ente vell
Ne stenker de!

Grödan tvöttör önte föttörna
För ött hön önte völl, hön bör ö lagönen
Hön tvöttör önte föttörna, för ött hön öntö völl
Nö stönker de!

Grudan tvuttur unte futturna
Fur utt hun unte vull, hun bur u lugunen
Hun tvuttur unte futturna, fur utt hun unte vull
Nu stunkur de!


YouTube link : www.youtube.com/watch?v=oA86LhR8rA8

Data : 07 Mai 2020

To Top

Pin It on Pinterest

Shares
Share This