Miała Baba Koguta – Versuri

Miała baba koguta, koguta, koguta
Wsadziła go do buta, do buta hej!
O, mój miły kogucie, kogucie
Kogucie, kogucie, kogucie, kogucie
Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie
W tym bucie, w tym bucie jest?

Miała baba indora, indora, indora
Wsadziła go do wora, do wora hej!
O, mój miły indorze, indorze
Indorze, indorze, indorze, indorze,
Czy ci dobrze w tym worze, w tym worze
W tym worze, w tym worze jest?

Miała baba kokoszkę, kokoszkę, kokoszkę
Wsadziła ją w pończoszkę, w pończoszkę hej!
O, ma miła kokoszko, kokoszko
Kokoszko, kokoszko, kokoszko, kokoszko
Jakże ci tam w pończoszce, w pończoszce
W pończoszce, w pończoszce jest?

Miala baba barana, barana, barana
Wsadziła go do siana, do siana hej!
O, mój miły baranie, baranie
Baranie, baranie, baranie, baranie
Czy ci dobrze w tym sianie, w tym sianie
W tym sianie, w tym sianie jest?


YouTube link : www.youtube.com/watch?v=8gF9U70WS-E

Data : 04 Iun 2018

To Top

Pin It on Pinterest

Shares
Share This