Yağmur Yağıyor – Versuri

Yaðmur yaðýyor seller akýyor
Komþu kýzý camdan bakýyor

Yaðmur yaðýyor þimþek çakýyor
Gökyüzünde lamba yanýyor


YouTube link : www.youtube.com/watch?v=ysJv3fS0_eA

Data : 18 Mai 2017

To Top

Pin It on Pinterest

Shares
Share This